o nas partnerzy galeria kontakt
stowarzyszenie kulturalno - naukowe

Szukać i myśleć - Zachodnia różnorodności a wschodnia autonomiczność. Europejscy migranci?W lipcu 2019 r. 40 młodych ludzi w wieku 15-28 lat z Gruzji, Niemiec, Polski i Ukrainy spotkała się w Ivano Frankivsk (Ukraina) i przez dwa tygodnie zajmowała się migracją i dominacją "silnych" krajów ponad "słabymi" (migranci ekonomicznymi w Europie Zachodniej, Południowej i Wschodniej). Temat został opracowany za pomocą takich środków artystycznego wyrazu jak performance, taniec i rap. 26.07.2019 r. odbyła się publiczna prezentacja rezultatów projektu w formie spektaklu, w której udział wzięli mieszkańcy Ivano Frankiwska (rodzice, nauczyciele, lokalni politycy, przedstawiciele NGO i młodzież).

Uczestnicy w ramach projektu zajmowali się zmianami zachodzącymi w Europie i znaczenia migracji w społeczeństwach europejskich.

Podczas warsztatów artystycznych uczestnicy poszukiwali, wymyślali, eksperymentowali i dyskutowali na temat współczesnych wyzwań w kontekście lokalnym i globalnym. Ich kreatywna praca została przełożona na przedstawienie sceniczne, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy wymiany. Młodzi ludzie spotkali się na Ukrainie i zastanawiali się nad znaczeniem zmian i rozwojem Europy, a także nad możliwościami kreowania społeczeństwa oraz nad twórczym tworzeniem choreografii, scen teatralnych, a także utworów rap odzwierciedlających ich doświadczenia, lęki i pragnienia.

Uczestnicy odzwierciedlali własne pomysły i poznali problemy w życiu innych. Otworzyły się nowe perspektywy, a wspólna kreatywna praca podczas warsztatów teatralnych, tanecznych i rap rozwinęła się w konkretne pomysły dla własnego zaangażowania się w życie społeczne.

Podczas wymiany młodzież próbowała sobie odpowiedzieć na kilka wcześniej postawionych pytań:

Co młodzi ludzie postrzegają jako stratę i jakie mają życzenia? Przez jakie zmiany czują się zagrożeni?

Jakie zmiany muszą zaakceptować obywatele państw uczestniczących w projekcie i jakie pozytywne szanse dla swojego rozwoju widzą młodzi ludzie?

Co oznacza różnorodność - jak różni mogą być ludzie? Kto o tym decyduje?