o nas partnerzy galeria kontakt
stowarzyszenie kulturalno - naukowe
„Ochota na różnorodność"

Zapraszamy na spektakl teatralny „Ochota na różnorodność", który odbędzie się

 W środę 5 sierpnia 2015 o godz. 18:00 w teatrze „Scena Wspólna” w Poznaniu ul. Brandstaettera 1

WSTĘP WOLNY

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne
“Ochota na różnorodność”

Poznań, 25.07 - 06.08.2015

W okresie od 25 lipca do 6 sierpnia 2015 roku odbywają się w Poznaniu międzynarodowe warsztaty teatralne (teatr, teatr tańca, teatr akrobacji, śpiew) dla młodzieży, w której udział biorą młodzi Polacy, Niemcy, Włosi i Hiszpanie. Podczas warsztatów młodzież pracuje nad spektaklem pod nazwą „Ochota na różnorodność”, który 5 sierpnia 2015r. o godz. 18:00 zostanie pokazany na scenie teatru Scena Wspólna w Poznaniu.

Tematem przewodnim spotkania jest wykluczenie, mniejszości kulturowe i religijne, inność
i odmienność. Głównym celem warsztatów jest wsparcie rozwoju osobowości młodych ludzi poprzez zainteresowanie ich i otwarcie na młodych ludzi z innych obszarów kulturowych. Dodatkowym celem wymiany jest międzykulturowe uczenie się o innych i o sobie samym. 

Inspiracją do spektaklu jest różnorodność społeczna, która staje się warunkiem podstawowym dla bezpieczeństwa i rozwoju na Świecie.

W ramach warsztatów Ochota na różnorodność zajmujemy się wspólnie z młodymi uczestnikami
z innych krajów problemem różnorodności w kontekście europejskim, narodowym, regionalnym
i lokalnym. Problem jest omawiany przy użyciu różnych środków wyrazu takich jak: teatr, teatr akrobacji, teatr tańca, śpiew i rytm. Uczestnicy warsztatów pracują w 4 narodowo mieszanych grupach nad przygotowaniem wspólnego przedstawienia.

Wspólne przygotowanie spektaklu daje młodzieży możliwość wyrażenia w artystycznej formie swoich lęków, tęsknot, marzeń i fantazji. 

Młodzież pracuje nad spektaklem pod okiem:

Konstancja Biegańska – teatr tańca

Tomasz Rodak – teatr akrobacji

Grażyna Grobelna – rytm i wokal

Maciej Maciołek – teatr

Zapraszamy  w środę 5 sierpnia 2015 na godzinę 18:00 do teatru „Scena Wspólna”
w Poznaniu ul. Brandstaettera 1.

Partnerzy: 
Forum Kultur, Poznań

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1. w Poznaniu
Kassel, Jugendamt, Kommunales Jugendbildungswerk/Niemcy

Asociacion Juvenil Ekhi/Hiszpania

Comune di Padova/Włochy

bern-art&music

Popierz ulotkę...

Dzisiejszy świat ekonomicznej i kulturowej globalizacji oraz społecznej inkluzji bazuje przede wszystkim na podobieństwach pomiędzy kulturami, by dostosować daną kulturę do potrzeb tzw. wolnego rynku i, co by też to nie miało oznaczać, do potrzeb „społeczeństwa obywatelskiego”.

Przedmiotem zainteresowań Forum Kultur są różnice pomiędzy kulturami, bo to właśnie one świadczą
o wyjątkowości danej kultury i jej odrębności.

Forum Kultur jest miejscem spotkań różnych idei
i poglądów, również tych mniej popularnych. Czerpiąc z różnorodności, kultury prowadzą dialog, wzajemnie się obdarowują i przenikają.

Obszarem działań Forum Kultur jest nie tylko sztuka, muzyka, literatura czy teatr. Są to środki, za pomocą których może się wyrażać i uzewnętrzniać dana kultura. Jednak zawsze stoi za nią człowiek. I to właśnie człowiek i jego socjalno-kulturowe środowisko znajduje się w centrum zainteresowań Forum Kultur.

Naszą stronę odwiedziło już 7072 osób.