o nas partnerzy galeria kontakt
stowarzyszenie kulturalno - naukoweMiędzynarodowy Festiwal pod hasłem
Piłka dla Pokoju
 

Gubin/Wieluń 2009


 

IDEA

W miejscu, gdzie 70 lat temu rozpoczęła się największa tragedia XX wieku i zarazem początek nienawiści i okrucieństw spotkają się młodzi ludzie, potomkowie zwaśnionych wówczas narodów, aby poprzez przyjazną rywalizację w duchu fair play pokazać, iż Polacy, Niemcy, Izraelczycy i Ukraińcy potrafią dzisiaj żyć obok siebie, pełni tolerancji i pokoju. Ta pokojowa rywalizacja młodych ludzi z różnych krajów ma być hołdem dla ofiar II Wojny Światowej.

Piłka Nożna, jak żadna inna dyscyplina sportowa, potrafi połączyć, zmobilizować i zachwycić mnóstwo ludzi na całym świecie! Z czasem stała sie ona pewnym medium, które poprzez sport burzy wszelkie granice społeczne, kulturowe oraz narodościowe. Piłka Nożna dla Rozwoju i Tolerancji wykorzystuje to medium łącząc je dodatkowo z elementami pedagogiki społecznej.

Piłka Nożna Uliczna dla Rozwoju i Tolerancji dzięki swym szczególnym zasadom stwarza miejsce na treści pedagogiczne, takie jak: mediacja podczas konfiliktów, propagowanie odwagi cywilnej, uczciwości, międzykulturowego kształcenia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Rozwijanie umiejętności samodzielnego oraz społecznego działania staje się warunkiem tolerancyjnego i pokojowego współistnienia w kontekście europejskim i światowym.

  CELE FESTIWALU

  • Upamiętnienie 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej poprzez międzynarodowe spotkanie młodzieży w duchu pokoju tolerancji

  • Rozwój stosunków międzynarodowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą z różnych krajów za pomocą sportu

  • Zainicjowanie działąń skierowanych przeciwko przemocy i ksenofobii

  • Rozwój inicjatyw europejskich poprzez wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży

  • Wspieranie umięjętności społecznych poprzez świadomą zmianę reguł gry (oczekiwany jest transfer postaw społecznych z boiska na życie codzienne) oraz rozwój zasad fair play.

  • Wspieranie społecznego zaangażowania młodzieży

  • Międzykulturowe uczenie się


  GRUPY DOCELOWE

  • Młodzież w wieku 15-20 lat, w tym również dziewczęta z Polski

  • Międzynarodowe grupy młodzieży


  UCZESTNICY FESTIWALU

W festiwalu "Piłka dla Pokoju" weżmie udział młodzież z Mroągowa, Wielunia oraz młodzież z Niemiec, Izraela, Ukrainy i Anglii.


  PRZEBIEG FESTIWALU

Na początku projektu międzynarodowa młodzież spotka się na turnieju rozgrywanym po obydwu stronach rzeki Nysy. Odbędą się również szkolenia liderów przygotowujących turnieje podczas festiwalu "Piłka dla Pokoju".

Przed przyjazdem na festiwal do Wielunia międzynarodowa grupa młodzieży wspólnie zwiedzi były obóz koncentracyjny w Auschwitz i Birkenau.

Następnie młodzież przyjedzie do Wielunia, gdzie z okazji 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej wspolnie z miejscową młodzieżą zorganizuje i przeprowadzi 01 września 2009 I Międzynraodowy Festiwal Piłkarski "Piłka dla Pokoju".

W trakcie trwania projektu prócz piłki nożnej będą miały miejsce dyskusje, spotkania ze świadkami historii, zwiedzanie miejsc pamięci itp.

W festiwalu "Piłka dla Pokoju" nie będzie zwycięzców ani pokonanych, liczy się zaangażowanie i wola świadomego uczestniczenia młodzieży w przesłaniu, jakie niesie w sobie festiwal.

Festiwal piłkarski "Piłka dla Pokoju" został wpisany w ogólnopolski program obchodów 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (www.3989.pl)