o nas partnerzy galeria kontakt
stowarzyszenie kulturalno - naukowe

k o n t a k t
e-mail: biuro@forumkultur.org.pl

nr KRS 0000051494

Regon: 634185419
NIP: 781-16-93-503


Możesz wesprzec nasze dzialania wpłacając na ten cel darowiznę na niżej podany rachunek bankowy z dopiskiem Forum Kultur.

Bank Pekao S.A. I/O Poznań
nr 77 1240 1747 1111 0000 1849 8088

IBAN: PL77 1240 1747 1111 0000 1849 8088,
SWIFT: PKOPPLPW