o nas partnerzy galeria kontakt
stowarzyszenie kulturalno - naukowe

o  n a s

Stowarzyszenie Forum Kultur zostało powołane do życia w grudniu 2000 roku przez artystów, muzyków, animatorów kultury, pedagogów, naukowców oraz innych ludzi, których połączyła ciekawość
w odkrywaniu innych kultur oraz relacje pomiędzy tymi kulturami.

Stowarzyszenie ma charakter kulturalno - naukowy.

Forum Kultur dąży, poprzez dialog i edukację do podniesienia kompetencji międzykulturowych (interkulturowych) polskiego społeczeństwa, dzięki którym pogłębia się i wzrasta świadomość społeczna. Świadomość taka daje poczucie bezpieczeństwa
i poszerza intelektualnce horyzonty jednostki na otaczająca ją rzeczywistość.

Interesuje nas głównie socjalne i kulturowe środowisko człowieka oraz jego działanie na kształtowanie się nowej rzeczywistości.

Stowarzyszenie zabiera głos w bieżących sprawach społecznych i kulturowych.

W kwietniu 2006 roku Stowrzyszenie Forum Kultur uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Ponadto Stowarzysznie Forum Kultur:

  • łączy ludzi i buduje "pomosty" porozumienia pomiędzy kulturami,

  • walczy z uprzedzeniami i z ograniczonym, stereotypowym myśleniem,

  • przeciwdziała przejawom obojetności, ksenofobii, rasizmu,

  • kształci i edukuje młodzież w duchu szlachetności i skuteczności oraz w duchu rozumienia
    i otwartości na drugiego człowieka

  • wzbudza w ludziach wątpliwości pobudzając ich do myslenia i zadawania pytań

Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Poznaniu, a terenem jego działania jest Rzeczpospolita Polska i Zagranica.

W styczniu 2008 została otwarta pierwsza filia stowarzyszenia we Wrocławiu.


Statut Forum Kultur 2014