“Western Diversity and Eastern Autonomy” 

Międzynarodowe warsztaty artystyczne dla młodzieży

19.07-02.08.2018 r.

Bochum/Niemcy

W ramach zrealizowanych w Bochum/Niemcy warsztatach artystycznych młodzież zmierzyła się z tematami nacjonalizmu, rasizmu i dominacji „silnych” krajów ponad krajami „słabszymi”. Obecna sytuacja w Europie charakteryzuje się wzrostem nacjonalizmu, konfliktami dotyczącymi postępowania z uchodźcami i migrantami (wszędzie rosnąca defensywność wobec osób poszukujących pomocy) oraz przeciwstawnymi postawami różnych krajów pod względem możliwości szerokiego rozwiązania europejskiego kryzysu bankowego i gospodarczego. Ma to oczywiście ogromny wpływ na codzienne życie obywateli Europy. Ogromna liczba osób poszukujących pomocy, którą uważa się w Europie za zbyt wysoką i dlatego po upadku „żelaznej kurtyny” stawia się nowe mury, które nie są już obroną przed „imperializmem”, ale mają chronić przez ludźmi, którzy potrzebują pomocy i ochrony.

Uczestnicy projektu poznali doświadczenia związane ze zmianami i rozwojem, porażkami
i marzeniami, różnorodnością i dominacją w uczestniczących krajach.

W ramach projektu szukaliśmy odpowiedzi na następujące pytania: Jakie zmiany muszą zaakceptować obywatele uczestniczących w projekcie państw i jakie szanse młodzi ludzie postrzegają, jako pozytywne zmiany? Co młodzi ludzie postrzegają jako stratę i jakie mają życzenia? Czym jest różnorodność, jak różni ludzie mogą być i kto decyduje, które odstępstwa są dozwolone? Jaką przyszłość wyobrażają sobie młodzi ludzie w swoim życiu? Jaką rolę Europa odgrywa w ich pomysłach? Gdzie rozwija się Europa, według uczestników, i co młodzi ludzie myślą o tym, jaka powinna być Europa? Jakie są podobieństwa w ideach, jakie różnice? Jakie są linie podziału? Religia? Narodowość? Wiek? Lub czy istnieją jakieś zupełnie inne kryteria?

W projekcie udział wzięła młodzież w wieku 17-24 lata z Hiszpanii, Niemiec, Polski i Ukrainy, która posiadała już doświadczenia w zakresie teatru, tańca, oraz rapu/muzyki.

Zajęcia prowadzone były przez pedagogów teatralnych, zawodowych tancerzy, muzyków i raperów.

Zwieńczeniem wspólnego międzynarodowego spotkania była publiczna prezentacja powstałego w ramach warsztatów spektaklu na scenie alternatywnej Riff w Bochum.

Najnowsze wpisy:

logo procent dla OPP

Wspieraj Forum Kultur

Chcąc wesprzeć działalność Forum Kultur możecie Państwo przekazać 1,5% podatku dochodowego dla naszej organizacji. Nr KRS 0000051494

Kontakt

Stowarzyszenie Forum Kultur

KRS: 0000051494

NIP: 781-16-93-503

REGON: 634185419 

Możesz wesprzeć nasze działania wpłacając na ten cel darowiznę na niżej podany rachunek bankowy z dopiskiem „Forum Kultur”. 

Bank Pekao S.A. I/O Poznań nr 77 1240 1747 1111 0000 1849 8088

IBAN: PL77 1240 1747 1111 0000 1849 8088, 
SWIFT: PKOPPLPW