Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe „What is next?” w Esch-sur-Alzet, Luksemburg 2023

Opublikowane przez admin w dniu

Celem projektu „What is next?” jest zwiększenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w poradnictwie zawodowym i poradnictwie młodzieżowym, podniesienie samoświadomości młodych ludzi oraz ułatwienie procesu poradnictwa zawodowego.

Cele szczegółowe

 • Pomoc osobom pracującym z młodzieżą/liderom w odkrywaniu narzędzi i metod pomagających młodzieży w samoświadomości i procesach poradnictwa zawodowego, takich jak instrumenty oceny umiejętności, inwentarze kompetencji, kwestionariusze doświadczenia zawodowego i trybów pracy oraz ankiety dotyczące indywidualnych umiejętności – uczenia się, przedsiębiorczości i szans na zatrudnienie.
 • Podniesienie świadomości młodzieży na temat znaczenia samoświadomości i wyposażenie ich w przydatne narzędzia, takie jak inwentaryzacje zainteresowań, kwestionariusze motywacji
  i orientacji na wartości, ankiety preferencji i wartości zawodowych itp.
 • Rozwinięcie podstawowych kompetencji osób pracujących z młodzieżą, liderów, pedagogów w zakresie mentoringu, superwizji i coachingu oraz przekazanie podstawowego zrozumienia różnic i znaczenia tych ról.

Projekt odbędzie się w Esch-sur-Alzet w Luksemburgu w dniach 25 listopada do 5 grudnia 2023 r.

Termin zgłaszania udziału w projekcie: 1 października 2023 r.

Uczestnicy muszą spełniać następujące kryteria:

 • Pewne doświadczenie w temacie upodmiotowienia młodzieży i wysoka motywacja do zgłębiania tego tematu;
 • Wspólne oczekiwania i jasno określone potrzeby edukacyjne;
 • Otwartość i docenienie procesu uczenia się pozaformalnego w kontekście dużej różnorodności;
 • Zaangażowanie w przejście przez cały proces uczenia się, w tym odpowiedzialność za samodzielne uczenie się i efekty uczenia się oraz wysoki poziom motywacji;
 • Wiek powyżej 18 lat;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym pozwalającym na współpracę.

Kraj uczestniczące w projekcie: Luksemburg, Armenia, Gruzja, Litwa, Polska, Portugalia, Niemcy, Włochy, Słowenia, Hiszpania. Z każdego kraju w szkoleniu udział wezmą 3 osoby zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Uczestnicy warsztatów nie ponoszą żadnych kosztów.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu KE Erasmus+.

 

W ramach realizacji szkolenia organizatorzy zapewniają:

 • zakwaterowanie,
 • całodniowe wyżywienie,
 • program warsztatów,
 • opieka merytoryczna podczas warsztatów,
 • dofinansowanie do kosztów podróży

Organizatorzy:

Projekt jest efektem współpracy Forum Kultur ze Stowarzyszenie „Formation et Sensibilisation Luxemburg”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt.

e-mail: biuro@forumkultur.org.pl

Kategorie: blogProjekt