logo procent dla OPP

Wspieraj Forum Kultur

Chcąc wesprzeć działalność Forum Kultur możecie Państwo przekazać 1,5% podatku dochodowego dla naszej organizacji. Nr KRS 0000051494

O nas

Stowarzyszenie Forum Kultur ma charakter kulturalno - naukowy.

Forum Kultur zostało powołane do życia w grudniu 2000 roku przez artystów, muzyków, animatorów kultury, pedagogów, naukowców oraz innych ludzi, których połączyła ciekawość w odkrywaniu innych kultur oraz relacje pomiędzy tymi kulturami.

Forum Kultur dąży, poprzez dialog i edukację do podniesienia kompetencji międzykulturowych społecznych i obywatelskich, dzięki którym pogłębia się i wzrasta świadomość społeczna. Świadomość taka daje poczucie bezpieczeństwa i poszerza intelektualne horyzonty na otaczającą rzeczywistość.

Interesuje nas głównie socjalne i kulturowe środowisko człowieka oraz jego oddziaływanie na kształtowanie się nowej rzeczywistości.

Stowarzyszenie zabiera głos w bieżących sprawach społecznych i kulturowych.

W kwietniu 2006 roku Stowarzyszenie Forum Kultur uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Ponadto Stowarzysznie Forum Kultur:

Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Poznaniu, a terenem jego działania jest Polska i Zagranica.

Oferta

 • Projektowanie i prowadzenie międzynarodowych projektów kulturalnych i naukowych

 • Tworzenie procesów rozwojowych organizacji pozarządowych

 • Rozwój idei i koncepcji w zakresie zarządzania zmianami

 • Budowanie projektów społecznych i społeczno-kulturalnych – diagnoza społeczna, animacja i wsparcie partnerstwa, planowanie strategiczne, współpraca międzynarodowa

 • Prowadzenie badań diagnostycznych, ekspertyz, tworzenie narzędzi badawczych

 • Ewaluacja projektów

 • Zarządzanie projektami

 • Doradztwo w zakresie rozwoju osobistego młodzieży

 • Doradztwo w zakresie międzynarodowego wolontariatu dla młodzieży i dorosłych

 • Opracowanie i przygotowanie wniosków o dotację z funduszy UE

 • Organizacja międzynarodowych konferencji, sympozjum i szkoleń

 • Organizacja wystaw, koncertów i innych wydarzeń artystycznych

Partnerzy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje z życia naszego stowarzyszenia, zapisz się do newslettera!

Nie wysyłamy spamu, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności 

Kontakt

Stowarzyszenie Forum Kultur

KRS: 0000051494

NIP: 781-16-93-503

REGON: 634185419 

Możesz wesprzeć nasze działania wpłacając na ten cel darowiznę na niżej podany rachunek bankowy z dopiskiem „Forum Kultur”. 

Bank Pekao S.A. I/O Poznań nr 77 1240 1747 1111 0000 1849 8088

IBAN: PL77 1240 1747 1111 0000 1849 8088, 
SWIFT: PKOPPLPW