Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe „Be Well: Rethinking Well-being in Youth Work”

Opublikowane przez admin w dniu

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe
„Be Well: Rethinking Well-being in Youth Work”,
Esch-sur-Alzet, Luksemburg 2023

Celem projektu „Be Well: RethinkingWell-being in Youth Work” jest wyposażenie osób pracujących z młodzieżą i innych specjalistów pracujących z młodzieżą w kompetencje i metody oraz praktyczne narzędzia do promowania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodych ludzi.

Cele szczegółowe:

 • wspieranie rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą, specjalistów, liderów poprzez poszerzanie ich krytycznego rozumienia znaczenia zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodzieży,
 • wyposażenie osób pracujących z młodzieżą, przedstawicieli różnych organizacji i instytucji pracujących z młodymi ludźmi w kompetencje, umiejętności i praktyczne narzędzia
  w zakresie dobrostanu młodzieży,
 • podniesienie świadomości młodzieży i zmiana postaw wobec wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym w Luksemburgu, Polsce, Litwie, Słowenii, Hiszpani, Niemczech, Armenii, Gruzji, Portugali i we Włoszech.
 • stworzenie praktycznego poradnika z rekomendacjami i praktycznymi narzędziami, które można wykorzystać w edukacji pozaformalnej i ogólnej pracy z młodzieżą.

Projekt odbędzie się w Esch-sur-Alzet w Luksemburgu w dniach 17-26 listopada 2023 r.

Termin zgłaszania udziału w projekcie: 1 października 2023 r.

Uczestnicy muszą spełniać następujące kryteria:

 • Pewne doświadczenie w temacie upodmiotowienia młodzieży i wysoka motywacja do zgłębiania tego tematu;
 • Wspólne oczekiwania i jasno określone potrzeby edukacyjne;
 • Otwartość i docenienie procesu uczenia się pozaformalnego w kontekście dużej różnorodności;
 • Zaangażowanie w przejście przez cały proces uczenia się, w tym odpowiedzialność za samodzielne uczenie się i efekty uczenia się oraz wysoki poziom motywacji;
 • Wiek powyżej 18 lat;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym pozwalającym na współpracę.

Kraje uczestniczące w projekcie: Luksemburg, Armenia, Gruzja, Hiszpania, Litwa, Polska, Portugalia, Niemcy, Włochy. Słowenia.

Z Polski w szkoleniu udział wezmą 3 osoby zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Uczestnicy warsztatów nie ponoszą żadnych kosztów.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu KE Erasmus+.

W ramach realizacji szkolenia organizatorzy zapewniają:

 • zakwaterowanie,
 • całodniowe wyżywienie,
 • program warsztatów,
 • opieka merytoryczna podczas warsztatów,
 • dofinansowanie do kosztów podróży

Projekt jest efektem współpracy Forum Kultur ze Stowarzyszenie „Formation et Sensibilisation Luxemburg”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt.

e-mail: biuro@forumkultur.org.pl

 

Kategorie: blogProjekt