Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe „What is next?” w Esch-sur-Alzet, Luksemburg 2023

Celem projektu „What is next?” jest zwiększenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w poradnictwie zawodowym i poradnictwie młodzieżowym, podniesienie samoświadomości młodych ludzi oraz ułatwienie procesu poradnictwa zawodowego. Cele szczegółowe Pomoc osobom pracującym z młodzieżą/liderom w odkrywaniu narzędzi i metod pomagających młodzieży w samoświadomości i procesach poradnictwa zawodowego, takich jak instrumenty Czytaj dalej…

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe „Be Well: Rethinking Well-being in Youth Work”

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe „Be Well: Rethinking Well-being in Youth Work”, Esch-sur-Alzet, Luksemburg 2023 Celem projektu „Be Well: RethinkingWell-being in Youth Work” jest wyposażenie osób pracujących z młodzieżą i innych specjalistów pracujących z młodzieżą w kompetencje i metody oraz praktyczne narzędzia do promowania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodych ludzi. Cele Czytaj dalej…